BESTYRELSEN

Medlemmer af bestyrelsen for Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt

Lars Enevold Pedersen

BestyrelsesFORMAND

GM Samson Travel A/S
Født i 1964
Indtrådt i bestyrelsen november 2015

BENT MYGIND KLESSEN

BestyrelsesMEDLEM

Født i 1964
Indtrådt i bestyrelsen maj 2019

HELLE BAK ANDREASSEN

NÆSTFORMAND

Kommunalpolitiker
født i 1969
Indtrådt i bestyrelsen januar 2014
Udpeget af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt kommune

JØRGEN WESTERGAARD

Bestyrelsesmedlem

Født 1957
Indtrådt i bestyrelsen august 2023

TRINE SCHULTZ

Bestyrelsesmedlem

lektor og associate professor ved Aalborg Universitet, født i 1972
Indtrådt i bestyrelsen november 2013